A • BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

Promega
Waters
Zeiss
Honeywell
Icanclave
Merck
bioMerieux
Esco
Hanna
Hettich
Biosan
Kern
ABB

FTIR spektrometre

Advantec

Membránové filtre • Blotovacie membrány • Striekačkové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny

aurorabiomed

Automatizované stanice: NAP-PCR, NGLP, SPE, LLE • Elementárna analýza: AAS, AFS • Mikrovlnné rozklady • Spektrofotometre UV/VIS

Bandelin

Ultrazvukové kúpele a homogenizátory

bioMerieux

Zariadenia pre in vitro diagnostiku

Biosan

Laboratórne trepačky, inkubátory • Magnetické miešadlá • Mini centrifúgy, stolné centrifúgy • PCR boxy • Termobloky vrátane chladiacich • UV dekontaminátory • Vodné kúpele • Vortexy

WTW

Chemikálie • Reagencie • Produkty pre Life Science • Výroba na mieru podľa požiadavky zákazníka

BMT

Sterilizátory • Inkubátory

Bochem

Nerezové vybavenie laboratória (lyžičky, špachtle, misky, pinzety, kahany, iné)

Brand

Pipety

Branson

Ultrazvukové kúpele • Homogenizátory

CertoClav

Autoklávy

Conviron

Klimatické a rastové komory

Veolia

Úpravne vôd pre laboratórny výskum a aplikácie • Zariadenia na úpravu vody s centrálnou distribúciou • Úpravne vôd pre klinické analyzátory

Elisabeth

Diagnostické testy a súpravy • Diagnostické a zdravotnícke pomôcky • Laboratórne prístroje

Enbio

Autoklávy

Eppendorf

Mrazničky • Centrifúgy • Trepačky • Termobloky • Pipety

Esco

Laminárne boxy, biohazard boxy tr. II • Kombinované PCR / laminárne boxy • Izolačné stanice pre zvieratá

Frisenette

Striekačkové filtre • Membránové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny

Gilson

Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Pipetovacie stanice

Hach

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Prenosné fotometre • Procesné merače

Hanna

Prenosná a stolná elektrochémia (pH/ORP/EC/ISE/TDS/DO) • Príslušenstvo k elektrochémii • Titrátory • Fotometre • Fotometrické reagencie • Refraktometre • Turbidimetre

Heal Force

CO2 inkubátory

Heidolph

Magnetické miešadlá • Vortexy • Rotačné odparky

Hettich

Centrifúgy

Fornshobersal

Muflové pece a sušiarne pre laboratóriá a priemysel

Honeywell

Rozpúšťadlá, reagencie a anorganické chemikálie • Fluka® • Hydranal® • Chromasolv® • Riedel-de Haën® • Burdick & Jackson ®

HTL LAB

Jednokanálové a viackanálové pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Serologické pipety

icanclave

Medicínske a veterinárne autoklávy

IKA

homogenizátory • miešadlá • vortexy• vákuové odparky

Interscience

homogenizátory • sterilné vaky • peristaltické pumpy na médiá • manuálne počítačky kolónií

Jenway

Konduktometre • pH metre • Spektrofotometre

JIPO

Laboratórny porcelán (misky, tĺčiky, kelímky, lodičky, kadičky, iné)

Kavalier

Priemyselné, technické a laboratórne sklo značky SIMAX • Odmerné sklo • Fľaše • Lieviky • Filtrácia • Výrobky so zábrusom • Sklo pre mikrobiológiu • Exikátory

Kern

Laboratórne váhy • Analytické váhy

Kisker
kromasil

Chromatografické kolóny a náplne do kolón

Kruss

Mikroskopy • Refraktometre • Polarimetre

Labogene

Lyofilizátory

Lamaplast

Plastový spotrebný materiál a pomôcky

Leica

Prístroje pre histológiu

MarienFeld

Podložné a krycie sklíčka • Farbiace platne a kyvety • Boxy pre transport a uchovávanie mikroskopických preparátov • Počítacie komôrky pre hematológiu

Memmert

Sušiarne • Inkubátory • Vodné kúpele • Klimatické komory

Merck

Chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre laboratóriá • Produkty pre Life Science výskum • Striekačkové a membránové filtre • Filtračné systémy • Membránové pumpy • Ultrafiltrácia a zahusťovanie vzoriek • Zariadenia na úpravu vody

Mettler

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Jedno- a viackanálové merače na použitie v laboratóriách aj v teréne • Pufre a roztoky • Elektródy a sondy • Titrátory • UV/VIS spektrofotometre

Minipcr

mini PCR systém • mini elektroforéza s transluminátorom • mikropipety

Munktell

Filtračný papier kvalitatívny • Filtračný papier kvantitatívny • Sklovláknité a kremenné filtre • Extrakčné patróny • Striekačkové filtre • Membránové filtre

Nexa

Germicídne žiariče

Ohaus

Laboratórne váhy • Analytické váhy

PHCbi

Hlbokomraziace boxy • Boxy na pestovanie rastlín • CO2 inkubátory

PG instruments

Spektrofotometre

Promega

Zariadenia pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Reagencie pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Identifikačné sety pre forenznú biológiu

Rinntech

Technológie pre analýzu stromov a dreva

Sanoclav

Autoklávy

Sarstedt
Scie-plas

Elektroforetické aparatúry

Selecta

Ultrazvukové kúpele • Minicentrifúgy • Inkubátory

Seqme

DNA sekvenovanie a fragmentačná analýza • Next-Generation sekvenovanie • Kurzy a semináre

Sigma

Chémia (syntézy, iónové kvapaliny, izotopy, rozpúšťadlá) • Analytika/Chromatografia • Life Science reagencie • SAFC chemikálie • Produkty pre vedu a výskum

Snijders

Klimatické a rastové komory

SNOL

Laboratórne sušiarne a muflové pece • Priemyselné sušiarne a komorové pece

Stuart

Ohrevné platne • Pipetovacie pištole • Termobloky • Vodné kúpele

TA Instruments

Kompletné riešenia pre termálnu analýzu • DSC, TGA, ITC

Technosklo

Laboratórne a technické sklo (Kadičky, skúmavky, reagenčné fľaše, pipety, byrety, lieviky, kryštalizačné misky, odmerné valce, chladiče, iné)

Thermo

Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Dávkovače • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam

WITEG

Inkubátory • Magnetické miešadlá • Vákuové odparky • Termobloky • Vodné kúpele • Vortexy

WLD-TEC

Opaľovacie pištole • Plynové kahany

WTW

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Titrátory • Prenosné fotometre • Procesné merače

Zeiss

Svetelné mikroskopy, stereo-mikroskopy, mikroskopické systémy pre biomedicínsky výskum, zdravotníctvo, kontrolu kvality či priemysel.