view online
Honeywell Research Chemicals Honeywell Research Chemicals
Objavte dokonalý recept
Vážený ctený zákazník,

Činidlá Hydranal™ sú popredným riešením na Karl-Fischerovu titráciu v odvetví, pretože zakaždým poskytujú presné a jednotné výsledky – a to aj pri bežných látkach ako antihistaminiká, ktoré preukázateľne bojujú proti bežným alergiám.

Vedeli ste, že tím odborníkov spoločnosti Honeywell na Hydranal preskúmal viac než 100 samostatných amínov pomocou troch najbežnejších techník Karl-Fischerovej titrácie? Výsledky boli ohromujúce!

Nedovoľte, aby vám svrbiace oči a tečúci nos bránili v presnom určení obsahu vody. Stiahnite si kompletnú laboratórnu správu, zistite viac a vyplňte svoj nákupný zoznam Hydranalu už dnes.
crude oil
STIAHNUŤ TERAZ
HYDRANAL
Všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tomto texte sa považujú za presné a spoľahlivé, ale uvádzajú sa bez záruky, garancie alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej. Vyhlásenia alebo tipy týkajúce sa možného využitia našich výrobkov sa uvádzajú bez vyjadrenia alebo záruky, že akékoľvek takéto použitie nepredstavuje porušenie patentu, a nie sú odporúčaním na porušenie akéhokoľvek patentu. Používateľ by nemal predpokladať, že sú tu uvedené všetky bezpečnostné opatrenia, ani že sa nemusia vyžadovať ďalšie opatrenia. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za použitie získaných informácií a výsledkov. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ HONEYWELL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV.