view online
Honeywell Research Chemicals Honeywell Research Chemicals
Objavte dokonalý recept
Vážený ctený zákazník,

Olej vo veľkých výkonových transformátoroch sa pravidelne testuje na udržanie optimálneho chladenia. Obsah vody je jednou z monitorovaných oblastí, aby sa zabránilo elektrickým výbojom, ktoré môžu spôsobiť výpadky v generátoroch transformátora. Činidlá Hydranal™ sú popredným riešením na Karl-Fischerovu titráciu v odvetví, pretože zakaždým poskytujú presné a jednotné výsledky určovania obsahu vody v akomkoľvek druhu látky.

Vedeli ste, že tím odborníkov na Hydranal spoločnosti Honeywell používa dve primárne metódy na stanovenie obsahu vody v izolačnom oleji – priamu coulometrickú titráciu v bunke a nepriamu coulometrickú titráciu s Karl-Fischerovou pecou?

Udržujte svoj generátor v prevádzke, používajte činidlá Hydranal na zabezpečenie presného určenia obsahu vody v izolačnom oleji. Stiahnite si kompletnú laboratórnu správu, zistite viac a vyplňte svoj nákupný zoznam Hydranalu už dnes.
crude oil
STIAHNUŤ TERAZ
HYDRANAL
Všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tomto texte sa považujú za presné a spoľahlivé, ale uvádzajú sa bez záruky, garancie alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej. Vyhlásenia alebo tipy týkajúce sa možného využitia našich výrobkov sa uvádzajú bez vyjadrenia alebo záruky, že akékoľvek takéto použitie nepredstavuje porušenie patentu, a nie sú odporúčaním na porušenie akéhokoľvek patentu. Používateľ by nemal predpokladať, že sú tu uvedené všetky bezpečnostné opatrenia, ani že sa nemusia vyžadovať ďalšie opatrenia. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za použitie získaných informácií a výsledkov. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ HONEYWELL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV.