view online
Honeywell Research Chemicals Honeywell Research Chemicals
Objavte dokonalý recept
Vážený ctený zákazník,

Činidlá Hydranal™ sú popredným riešením na Karl-Fischerovu titráciu v odvetví, pretože zakaždým poskytujú presné a jednotné výsledky. Dimetylsulfoxid (DMSO) je veľmi všestranná zlúčenina používaná vo farmaceutickom priemysle vďaka jeho schopnosti prenášať API cez pokožku a membrány. DMSO sa používa aj ako ošetrenie na zmiernenie príznakov a bolesti súvisiacej s infekciou močového mechúra.

Vedeli ste, že je nemožné určiť obsah vody v DMSO, ak nepoužijete správnu veľkosť vzorky? Tím odborníkov spoločnosti Honeywell na Hydranal pomocou metódy pokusu a omylu určil optimálne riešenie na stanovenie obsahu vody v DMSO.

Stiahnite si kompletnú laboratórnu správu, zistite viac a vyplňte svoj nákupný zoznam Hydranalu už dnes.
crude oil
STIAHNUŤ TERAZ
HYDRANAL
Všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tomto texte sa považujú za presné a spoľahlivé, ale uvádzajú sa bez záruky, garancie alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej. Vyhlásenia alebo tipy týkajúce sa možného využitia našich výrobkov sa uvádzajú bez vyjadrenia alebo záruky, že akékoľvek takéto použitie nepredstavuje porušenie patentu, a nie sú odporúčaním na porušenie akéhokoľvek patentu. Používateľ by nemal predpokladať, že sú tu uvedené všetky bezpečnostné opatrenia, ani že sa nemusia vyžadovať ďalšie opatrenia. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za použitie získaných informácií a výsledkov. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ HONEYWELL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV.