view online
Honeywell Research Chemicals Honeywell Research Chemicals
Objavte dokonalý recept
Vážený ctený zákazník,

s úspešnou históriou takmer 40 rokov na trhu sú činidlá Hydranal™ popredným riešením na Karl-Fischerovu titráciu v odvetví, pretože zakaždým poskytujú presné a jednotné výsledky – a to aj pri zložitých látkach ako ropa.

Vďaka svojmu zložitému zloženiu ropa vyžaduje rôzne rozpúšťadlá na podporu rozpustnosti. Napríklad ak látka ako decht nie je jemne rozložená, môže vytvoriť povrchovú vrstvu na elektróde nástroja – a to znamená problémy pri snahe o získanie presných hodnôt vody.

Tím odborníkov spoločnosti Honeywell na Hydranal má know-how umožňujúce dosahovať reproduktovateľné výsledky, ktoré vám ušetria čas v laboratóriu a zbavia vás starostí.

Máte ťažkosti so správnym rozpúšťaním vzorky ropy?Stiahnite si kompletnú laboratórnu správu, zistite viac a vyplňte svoj nákupný zoznam Hydranalu už dnes.
crude oil
STIAHNUŤ TERAZ
HYDRANAL
Všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tomto texte sa považujú za presné a spoľahlivé, ale uvádzajú sa bez záruky, garancie alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej. Vyhlásenia alebo tipy týkajúce sa možného využitia našich výrobkov sa uvádzajú bez vyjadrenia alebo záruky, že akékoľvek takéto použitie nepredstavuje porušenie patentu, a nie sú odporúčaním na porušenie akéhokoľvek patentu. Používateľ by nemal predpokladať, že sú tu uvedené všetky bezpečnostné opatrenia, ani že sa nemusia vyžadovať ďalšie opatrenia. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za použitie získaných informácií a výsledkov. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ HONEYWELL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV.