view online
Honeywell Research Chemicals Honeywell Research Chemicals
Objavte dokonalý recept
Vážený ctený zákazník,

Aldehydy a ketóny, ktoré sa používajú v každodenných chemikáliách, ako sú balzamovanie tekutiny, insekticídy, plasty, syntetické látky a laky, predstavujú významné výzvy pre chemikov snažiacich sa získať presné výsledky merania obsahu vody v týchto látkach. Ak používate bežné činidlá na Karl-Fischerovu titráciu, získate nesprávny výsledok obsahu vody vo svojej vzorke.

Tím odborníkov spoločnosti Honeywell na Karl-Fischerovu titráciu pomocou činidiel Hydranal™ preskúmal a určil vhodné rozpúšťadlá, ktoré vám umožnia získať presné výsledky obsahu vody vo vzorke. Činidlá Hydranal sú najdôveryhodnejšie produkty na Karl-Fischerovu titráciu v odvetví, pretože zakaždým poskytujú presné a jednotné výsledky určovania obsahu vody bez ohľadu na látku.

Vedeli ste, že keď sa na určenie obsahu vody v aldehydoch a ketónoch používajú bežné činidlá na Karl-Fischerovu titráciu, acetály a ketaly tvoria vedľajšie reakcie?Stiahnite si kompletnú laboratórnu správu, zistite viac a vyplňte svoj nákupný zoznam Hydranalu už dnes.
crude oil
STIAHNUŤ TERAZ
HYDRANAL
Všetky vyhlásenia a informácie uvedené v tomto texte sa považujú za presné a spoľahlivé, ale uvádzajú sa bez záruky, garancie alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej. Vyhlásenia alebo tipy týkajúce sa možného využitia našich výrobkov sa uvádzajú bez vyjadrenia alebo záruky, že akékoľvek takéto použitie nepredstavuje porušenie patentu, a nie sú odporúčaním na porušenie akéhokoľvek patentu. Používateľ by nemal predpokladať, že sú tu uvedené všetky bezpečnostné opatrenia, ani že sa nemusia vyžadovať ďalšie opatrenia. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za použitie získaných informácií a výsledkov. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO SPOLOČNOSŤ HONEYWELL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A NEPORUŠOVANIA PRÁV.