Výskum v Lambda Life

Výskumno-vývojové oddelenie Lambda Life a.s. je zamerané na aplikovaný výskum cirkulujúcich nádorových buniek, exozómov a ich obsahu; na výskum v oblasti komplexnej diagnostiky nádorových ochorení z tekutej biopsie a živých nádorových buniek z nádorového tkaniva a tiež  na aplikovaný výskum metabolickej podpory pacientov s onkologickými ochoreniami s využitím in silico analýz za pomoci umelej inteligencie.

Projekty podporované z EÚ fondov

Lambda Life realizuje v spolupráci s partnerom APEL projekt Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19 (CELMED), spolufinancovaný Európskou úniou.

Lambda Life je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Výskum v Lambda Life