Výskum

Výskum v Lambda Life

Výskumno-vývojové oddelenie Lambda Life a.s. je zamerané na aplikovaný výskum cirkulujúcich nádorových buniek, exozómov a ich obsahu; na výskum v oblasti komplexnej diagnostiky nádorových ochorení z tekutej biopsie a živých nádorových buniek z nádorového tkaniva a tiež na aplikovaný výskum metabolickej podpory pacientov s onkologickými ochoreniami s využitím in silico analýz za pomoci umelej inteligencie.

Projekty podporované z EÚ fondov

Lambda Life realizuje v spolupráci s partnerom APEL projekt Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19 (CELMED), spolufinancovaný Európskou úniou.

Lambda Life je partnerom výskumného projektu Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života (LISPER), ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Výskum

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.