Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky: Servisné službyPredmet obstarávania: Servisné služby k bunkovému sortru a automatickému systému na spracovanie buniek

Lehota na predkladanie: 27.04.2023 10:00:00

Odkaz na kompletné podklady v systéme JOSEPHINE

Výzva na prieskum trhu METODIKA


Predmet zákazky: Metodika inovatívneho sortovania buniek (služba)
UPOZORNENIE: Lehota na predloženie ponuky je predĺžená do: 26.01.2021 do 12.00 hod, elektronicky.