Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky: Servisné služby

Predmet obstarávania: Servisné služby k bunkovému sortru a automatickému systému na spracovanie buniek
Lehota na predkladanie: 27.04.2023 10:00:00
Odkaz na kompletné podklady v systéme JOSEPHINE

Vyhodnotenia prieskumov trhu

Verejné obstarávanie

Výzva na prieskum trhu METODIKA

Predmet zákazky: Metodika inovatívneho sortovania buniek (služba)
UPOZORNENIE: Lehota na predloženie ponuky je predĺžená do:
26.01.2021 do 12.00 hod, elektronicky.

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.