Verejné obstarávanie

Výzva na prieskum trhu METODIKA


Predmet zákazky: Metodika inovatívneho sortovania buniek (služba)
UPOZORNENIE: Lehota na predloženie ponuky je predĺžená do: 26.01.2021 do 12.00 hod, elektronicky.