Honeywell / prezentácia K-F titrácie
24. 4. 2022
Odmeňte sa darčekmi z našej ponuky
19. 1. 2023

Trypsin PLATINUM

Novinka na slovenskom trhu Trypsin PLATINUM pre nadštandradné MS analýzy proteínov.

  • Maximálna špecificita;
  • Vynikajúca autoproteolytická odolnosť;
  • Bez nešpecifickej štiepnej aktivity bežne pozorovanej u iných trypsínov pre MS;
  • Vynikajúca reprodukovateľnosť medzi jednotlivými šaržami;
  • Bez kontaminujúcich živočíšnych bielkovín;
  • Pre najpresnejšiu bioterapeutickú; charakterizáciu proteínov a špecializované proteomické aplikácie.

Bližšie informácie o produkte: www.promega.com/DiscoverTrypsinPlatinum

Informácie  nájdete aj v letáčiku Promega Typsín (240 kB), prípadne kontaktujte našu kolegyňu:

Mgr. Henrieta Tapolcsányiová, + 421 903 407 875, tapolcsanyiova.henrieta@lambda.sk.

Comments are closed.