Nahlasovanie porúch

Organizácia   Tel. č.
Oddelenie/katedra   E-mail
Kontaktná osoba
Prístroj   Sériové č.

Popis poruchy

Nahlásenie poruchy cez on-line formulár má iba informatívny charakter a nepovažuje sa za záväznú objednávku.