Nahlasovanie porúch

  Organizácia   Tel. č.
  Oddelenie/katedra   E-mail
  Kontaktná osoba
  Prístroj   Sériové č.

  Popis poruchy

  Nahlásenie poruchy cez on-line formulár má iba informatívny charakter a nepovažuje sa za záväznú objednávku.