Technický servis laboratórnych prístrojov

Servisná a aplikačná podpora laboratórnych prístrojov má v spoločnosti Lambda Life a.s. významné miesto. Servisné oddelenie našej spoločnosti poskytuje záručný, pozáručný a profylaktický servis na nami dodávané prístroje. Pracovníci servisného oddelenia sú pravidelne školení u výrobcov v súlade s prijatým systémom manažérstva kvality ISO 9001:2000.

Naši servisní technici a iní spolupracovníci spoločnosti poskytujú k dodávaným prístrojom aj aplikačnú podporu. Dôraz kladieme na profylaktický servis, ktorý eliminuje pravdepodobnosť náhodnej poruchy a neočakávané vyradenie prístroja z prevádzky. Servisní technici vykonávajú profylaktický servis v dopredu dohodnutých intervaloch.

Služby servisného oddelenia

  • Technické poradenstvo;
  • Aplikačná podpora;
  • Preventívne údržby, prehliadky, validácie, kvalifikácie IQ, OQ, PQ;
  • Poradenstvo a dodávky záložných zdrojov;
  • Demontáže a reinštalácie zariadení.

Poruchy prístrojov vo vašom laboratóriu môžete nahlásiť cez on-line formulár.