QDA hmotnostný detektor do každého laboratória

  • Máte problémy s co-elúciou pri svojich analýzach?
  • Potrebujete vyvíjať nové LC metódy?
  • Pracujete s analytmi, ktoré nemajú aktívny UV chromofór?

Predstavujeme Vám QDA hmotnostný detektor od Waters – jednoduchý kvadrupól s možnosťou pripojenia k LC aj SFC chromatografickým systémom.

Viac informácií o QDA detektore nájdete na stránke spoločnosti Waters.