ProteinWorks – komplexné molekuly pod drobnohľadom
3. 12. 2017
Chromatografia - kolony, cortext
Cortecs technológia s pevným jadrom od Waters
2. 1. 2018

QDA hmotnostný detektor do každého laboratória

  • Máte problémy s co-elúciou pri svojich analýzach?
  • Potrebujete vyvíjať nové LC metódy?
  • Pracujete s analytmi, ktoré nemajú aktívny UV chromofór?

Predstavujeme Vám QDA hmotnostný detektor od Waters – jednoduchý kvadrupól s možnosťou pripojenia k LC aj SFC chromatografickým systémom.

Viac informácií o QDA detektore nájdete na stránke spoločnosti Waters.

Comments are closed.