Xevo TQS-micro hmotnostný spektrometer

Model: Xevo TQS-micro
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Xevo TQS-micro je hmotnostný spektrometer v kompaktnom dizajne, poskytujúci rýchle, spoľahlivé a reprodukovateľné kvantitatívne dáta s možnosťou stanovania nízkych koncentračných úrovní pri širokom dynamickom rozsahu detektora. Xevo TQS-micro ponúka  spoľahlivú kvantifikáciu pri vysokých akvizičných rýchlostiach, dostatočnú citlivosť aj pri vysoko komplexných vzorkách a funkciu RADAR užitočnú nielen pri vývoji metód. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.