Xevo TQ-XS hmotnostný spektrometer

Model: Xevo TQ-XS
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Nový Xevo TQ-XS je najcitlivejší hmotnostný spektrometer s usporiadaním trojitého kvadrupólu od spoločnosti Waters. Je vhodný pre aplikácie, kde je potrebné analyzovať a stanovať stopové množstvá analytov v tých najkomplexnejších matriciach. Nový Xevo TQ-XS ponúka vylepšenú optiku Stepway XS, nový detektor so širším lineárnym rozsahom ako jeho predchodca Xevo TQS a nový dizajn sondy ionového zdroja, s ktorou možno pracovať aj bez použitia nástroja.

Spoločnosť Waters uviedla na trh spolu s najcitlivejším MS/MS aj úplne nový koncept univerzálneho iónového zdroja, ktorý je doplnením bohatej ponuky iónových zdrojov. Univerzálny iónový zdroj je vhodný pre ionizáciu analytov v jednom behu a z jedného nástreku, ktoré by bolo za normálnych podmienok nutné efektívne ionizovať pomocou kombinácie ESI, APCI a APPI ionizačných techník, pri ktorých je potrebné meniť iónové zdroje. Viac informácií o novom Xevo TQ-XS nájdete na stránkach Waters.