Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
Xevo TQS-micro hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
Maldi Synapt G2-Si hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Katalóg

Xevo Synapt G2-Si HDMS hmotnostný spektrometer

Model: Xevo Synapt G2-Si HDMS
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Hmotnostný spektrometer Xevo Synapt G2-Si HDMS ponúka rozlíšenie v 3D režime, vďaka možnosti použitia iónovej mobility ako ďalšiemu rozmeru na separáciu molekúl, poskytuje najkomplexnejšiu charakterizáciu zmesí ako aj samotných molekúl v unikátnom MS prevedení, s možnosťou využitia dátovo závislých ako aj dátovo nezávislých režimov meraní s iónovou mobilitou alebo bez nej. Xevo Synapt G2-Si HDMS poskytuje ako možnosť využitia CID a ETD fragmentácií ako aj iné experimentálne režimy meraní. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…