Xevo G2-XS TOF hmotnostný spektrometer

Model: Xevo G2-XS TOF 
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Xevo G2-XS TOF hmotnostný spektrometer je určený pre tých, ktorí potrebujú identifikovať čo najširšiu skupinu analytov v komplexných vzorkách. TOF technológia od spoločnosti Waters ponúka maximálnu robustnosť, vysokú kvalitu dát pre kvalitatívne ako aj kvantitatívne merania, schopnosť flexibilne sa prispôsobiť meniacim sa potrebám a to aj vďaka možnosti upgradu na QTOF v budúcnosti. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.