Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
SQD 2 hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
Xevo TQD hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Katalóg

Xevo G2-XS TOF hmotnostný spektrometer

Model: Xevo G2-XS TOF 
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Xevo G2-XS TOF hmotnostný spektrometer je určený pre tých, ktorí potrebujú identifikovať čo najširšiu skupinu analytov v komplexných vzorkách. TOF technológia od spoločnosti Waters ponúka maximálnu robustnosť, vysokú kvalitu dát pre kvalitatívne ako aj kvantitatívne merania, schopnosť flexibilne sa prispôsobiť meniacim sa potrebám a to aj vďaka možnosti upgradu na QTOF v budúcnosti. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…