Xevo G2-XS QToF spektrometer

Model: Xevo G2-XS QToF
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Nový spektrometer Xevo G2-XS QTOF je určený pre tých, ktorí potrebujú identifikovať a kvantifikovať čo najširší rozsah analytov v tých najkomplexnejších matriciach v jednom analytickom behu a zároveň potrebujú maximálnu robustnosť, dostatočnú citlivosť a flexibilitu adaptovať na rýchlo meniace sa potreby pri ich analýzach.