Waters – produkty na prípravu vzoriek

Model: SPE, QuEChERS 
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Riešenia na prípravu vzoriek pred kvantitatívnou analýzou od spoločnosti Waters poskytujú koncept pre reprodukovateľné výsledky s vysokou výťažnosťou a so zamedzením vplyvu interferujúcich zložiek matrice ako sú proteíny, soli a fosfolipidy.

Pre extrakcie na tuhej fáze (SPE) ponúka Waters produkty Oasis dostupné v širokej škále chemického charakteru sorbentov reverzných fáz (Oasis HLB, MCX, MAX, WCX, WAX) a v početných prevedeniach (96 miestne extrakčné platne, striekačkové kartridže, on-line kolónky a kartridže a patentovaná technológia μElution Plates pre malé objemy vzoriek).

  • OstroTM Pass-through SPE sú vhodné pre odstránenie proteínov a fosfolipidov.
  • PoraPakTM Rxn predstavujú riešenia pre čistenie reakčných produktov syntéz a úpravu výbušnín.
  • Sep-Pak SPE na báze silikagélu poskytujú ideálne riešenia úpravy vzoriek pred GC, HPLC a UPLC analýzou s ponukou klasických aj špeciálnych sorbentov.
  • SiroccoTM sú produkty vyvinuté pre vyzrážanie proteínov.
  • V rámci technológie QuEChERS ponúka Waters produkty DisQue vhodné pre úpravu potravinárskych a poľnohospodárskych vzoriek pred analýzou pesticídov, veterinárnych liečiv a mykotoxínov.
  • Kompletnosť riešení uzatvára ponuka manifoldov (aj v prevedení Positive Pressure) a ďalšieho príslušenstva.