Viral ToxGlo™ Assay

Popis produktu

Viral ToxGlo™ Assay – esej na určenie cytopatického účinku (CPE) v hostiteľských bunkách spôsobených vplyom vírusovej infekcie. Esej slúži na stanovenie množstva ATP ako znaku životaschopnosti buniek. Množstvo detekovaného ATP je priamo úmerné počtu životaschopných buniek. Luminiscenčný signál je priamo úmerný množstvu prítomného ATP.

Názov esejeObjemKat. číslo
Viral ToxGlo™ Assay10 mlG8941
Viral ToxGlo™ Assay10×10 mlG8942
Viral ToxGlo™ Assay100 mlG8943