Ultrafiltračné centrifugačné jednotky

Model: Amicon UFC jednotky
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Ultrafiltračné centrifugačné jednotky (UFC jednotky) Amicon Millipore sú určené na prácu s nukleovými kyselinami a proteínmi. Používajú sa pri mnohých aplikáciách ako je separácia, zahusťovanie vzoriek, odsoľovanie makromolekúl z vodných alebo biologických roztokov a výmena tlmivých roztokov.

V ponuke je široká škála centrifugačných jednotiek s Ultracel ultrafiltračnou membránou. UFC jednotky sú určené na prácu so vzorkami s objemom 500ul až 15ml a na ich použitie sú potrebné základné typy uhlových a výkyvných rotorov. Doba spracovania je rýchla, cca 10 – 30 minút.

Ultracel membrána je hydrofilná s pevnou štruktúrou, ktorá zaručuje vysokú účinnosť zachytenia žiadaných molekúl a jej kompaktnosť značne eliminuje adsorpciu proteínov, DNA a iných makromolekúl na membránu.