Analytické prístroje - termická a mechanická analýza
TA Instruments Discovery SDT 650
16. 3. 2018
Analytické prístroje - termická a mechanická analýza
TA Instruments – Q400 TMA
16. 3. 2018
Katalóg

TA Instruments – Mikrokalorimetria

Modely: TAM air, Affinity ITC, TAM IV, TAM IV-48, nano ITC, Multicell DSC, Nano DSC
Výrobca: TA instruments, Waters
Laboratórna technika TA instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

Ponuka TA Instruments na izotermálnu titračnú kalorimetriudiferenciálnu skenovaciu kalorimetriu v malých objemoch predstavuje okrem iného aj vhodnú kombináciu pre charakterizáciu vyšších poriadkov štruktúry proteínov. Mikrokalorimetrická analýza umožňuje sledovať stabilitu proteínov a popísať termodynamické vlastností pri vytváraní  komplexov, či poukázať na stabilitu/nestabilitu takých komplexov pri danom komplexovaní, či viazaní do vyšších štruktúr. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach TA Instruments.