Analytické prístroje - termická a mechanická analýza