Analytické prístroje - spektrofotometria
ACQUITY UHPLC Arc BIO Systém
13. 3. 2018
Analytické prístroje - termická a mechanická analýza
TA Instruments Discovery SDT 650
16. 3. 2018
Katalóg

TA Instruments – DSC kalorimeter

Modely: DSC2500, DSC 250, DSC 25, Discovery DSC 25P
Výrobca: TA Instruments, Waters
Laboratórna technika TA instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

TA Instruments DSC kalorimetre ponúkajú patentovanú „Tzero“ technológiu pre všetky dostupné modely. Tzero technológia predstavuje revolučný a vo svojom základe podstatne lepší a správnejší spôsob merania zmeny teplôt a tepelného toku spojenú s meraním prestupu tepla cez testovaný materiál. Ponúka lepšiu plochosť základnej línie, lepšie rozlíšenie a citlivosť tranzitných prechodov. Táto technológia umožňuje priame meranie tepelnej kapacity a robí patentované modulované DSC experimenty rýchlejšie a správnejšie. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach TA Instruments.