Analytické prístroje - termická a mechanická analýza
TA Instruments – TGA prístroje
16. 3. 2018
BagMixer® 400 P
27. 3. 2018
Katalóg

TA Instruments analyzátory

Modely: Q 5000 SA, VTI-SA+, IsoSorp
Výrobca: TA Instruments
Laboratórna technika TA instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

TA Instruments ponúka citlivé a všestranné prístroje na analýzu vzoriek, kde je potreba merať sorbovanú vlhkosť. TA Instruments analyzátory sú zaujímavé pre celu radu inovatívnych vylepšení, ktoré vedú k zlepšeniu produktivity zákazníkov nielen z priemyselnej sféry. Sorpčné analyzátory kombinujú vysoko citlivé termováhy, inovatívnu kontrolnú komoru vlhkosti a spoľahlivý autosamplér. VTI-SA ponúka navyše integrovaný analyzér rosného bodu a je kompatibilný aj s organickými rozpúšťadlami.

TA Instruments ponúka všetky analyzátory s plnohodnotnou servisnou a aplikačnou podporou. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach TA Instruments.