Systémy na úpravu vody
Systém na úpravu vody Millipore RiOs
28. 4. 2016
Sušiarne a sterilizátory
Teplovzdušný sterilizátor STERICELL
24. 5. 2016
Katalóg

Systém na úpravu vody Millipore Simplicity

Model: Simplicity, Simplicity UV
Kat. číslo: SIMS000EU, SIMSV00EU
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Zariadenia Millipore Simplicity / Simplicity UV  sú určené na prípravu ultračistej vody z predupravenej vody. Systém je vhodný pre laboratóriá so spotrebou do 5 litrov ultračistej vody za deň. Umožňujú okamžitý odber ultračistej vody, čím sa eliminuje zníženie kvality ultračistej vody státím v zásobnom tanku resp. skladovaním (CO2, ióny, organické látky a nečistoty zo vzduchu a ióny zo zásobných tankov a nádob).

 • Automatické monitorovanie kvality výstupnej vody na digitálnom displeji (MW.cm, alebo mS/cm) s kompenzáciou na 25°C;
 • Jednoduché ovládanie systému prostredníctvom jednoduchej klávesnice a displeja s možnosťou výberu jazyka;
 • Signalizácia opotrebovania čistiacich náplní, chybových stavov a pracovného statusu;
 • Automatický periodický oplach čistiaceho systému;
 • Jednoduchá inštalácia (plug-and-play), obsluha a servis (technicky a časovo nenáročná výmena purifikačných náplní);
 • Obsahuje integrovaný, odnímateľný rezervoár na 0 litra predupravenej (po RO, ionexoch, alebo destilácii) vody;
 • Zariadenie nie je potrebné napájať priamo na zásobník s predupravenou vodou.

Použitie: titrácie, spektrofotometria, AAS, HPLC, GC, LC, molekulárna biológia a genetika.

Spôsob čistenia:

 • SimpliPak náplne – zníženie obsahu iónov a organických látok na úroveň stopových množstiev;
 • UV modul (185a 254nm) – zníženie obsahu TOC na úroveň stopových množstiev a redukciu bakteriologického znečistenia;
 • Koncový mikrobiologický filter SIMFILTER 0.05mm – odstránenie tuhých a koloidných častíc;
 • Koncový filter BioPak je určený pre produkciu apyrogénnej vody – zbavenú pyrogénov a nukleáz.

Spotreba vody: objem produkovanej vody = objemu vstupnej vody, nulový odpad

Spotrebný materiál:

 • Simplipak KIT (filtračná náplň SimpliPak, koncový mikrobiálny filter 0.05mm, vzduchový filter do zásobného tanku), životnosť závislí od kvality vstupnej vody a množstva vyprodukovanej vody, priemerne 12 mesiacov;
 • UV lampa, životnosť 24 mesiacov.
Rezistivita pri 25 °C

18.2 MΩ.cm

Vodivosť pri 25 °C

0.055 S/cm

TOC Simplicity®

≤ ≤ 15 ppb

TOC Simplicity® UV

≤ 5 pp

Častice (veľkosť > 0.22 µm)

< 1 častica/mL (MilliPak filter)

Baktérie

< 0.1 CFU/mL (MilliPak filter)

Pyrogény (Endotoxíny)

< 0.001 EU/mL (BioPak filter)

RNázy

< 0.01 ng/mL (BioPak filter)

DNázy

< 4 pg/µL (BioPak filter)

Prietoková rýchlosť

> 0.5 L/min

Kvalita vstupnej vody

Voda predupravená Elix®, RiOs™, destilovaná alebo deionizovaná voda s vodivosťou < 100 µS/cm a TOC < 50 ppb

Rozmery

510 x 290 x 360 mm

Hmotnosť (Simplicity / Simplicity UV)

8,4 / 9,0 kg

Zásobník na predupravenú vodu

2 l

Príbuzné produkty…