Systém na úpravu vody Millipore RiOs

Model: RiOs-DI 3,
RiOS-DI 3 UV
Kat. číslo: ZRDS0P3EU, ZRDSVP3EU
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Zariadenia Millipore RiOs-DI 3 a RiOs-DI 3 UV  sú kompaktné a ľahko ovládateľné systémy určené pre produkciu analyticky čistej vody (Typ II) zo vstupnej vodovodnej vody. Sú ideálne pre laboratóriá so spotrebou do 10 litrov analyticky čistej vody denne.

Výhodou systémov RiOs-DI 3 je, že stačí vymeniť iba jeden čistiaci modul SmartPak RO DI, v ktorom sú integrované všetky čistiace stupne – nevyžaduje sanitáciu reverzno-osmotickej membrány.

Systémy RiOs-DI 3 využívajú dvojstupňový čistiaci proces, pričom oba stupne prebiehajú v jednom čistiacom module SmartPak RO DI (využíva technológiu „All in one“):

  • stupeň modulu SmartPak RO DI – Predčistenie vstupnej vody pred reverzno-osmotickou membránou (ochrana RO membrány) a reverzno-osmotická membrána na odstránenie iónov (>94%), organických látok, častíc a koloidov (>99%) – produkcia 2.4L/hod
  • stupeň modulu SmartPak RO DI – zmiešaný iontomenič pre odstránenie zvyškových iónov a Organex pre odstránenie stopových množstiev anorganických a organických kontaminantov

Pre aplikácie vyžadujúce nižší obsah organických látok (TOC) je k dispozícii model so zabudovanou UV lampou RiOs-DI 3 UV, pre produkciu vody s nižšímí obsahmi TOC a baktérií.

Použitie: príprava médií pre mikrobiológiu, príprava pufrov, použitie pri analytických stanoveniach – potenciometria, titračné analýzy, extrakčné metódy, výroba chemických a biochemických činidiel, zdroj vody pre systémy na prípravu ultračistej vody (napr. Simplicity).