Analytické prístroje - elektroanalýza, pH meter, Hanna Instruments
Multimeter Hanna Instrument
15. 4. 2016
Systémy na úpravu vody
Systém na úpravu vody Millipore Simplicity
28. 4. 2016
Katalóg

Systém na úpravu vody Millipore RiOs

Model: RiOs-DI 3,
RiOS-DI 3 UV
Kat. číslo: ZRDS0P3EU, ZRDSVP3EU
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Zariadenia Millipore RiOs-DI 3 a RiOs-DI 3 UV  sú kompaktné a ľahko ovládateľné systémy určené pre produkciu analyticky čistej vody (Typ II) zo vstupnej vodovodnej vody. Sú ideálne pre laboratóriá so spotrebou do 10 litrov analyticky čistej vody denne.

Výhodou systémov RiOs-DI 3 je, že stačí vymeniť iba jeden čistiaci modul SmartPak RO DI, v ktorom sú integrované všetky čistiace stupne – nevyžaduje sanitáciu reverzno-osmotickej membrány.

Systémy RiOs-DI 3 využívajú dvojstupňový čistiaci proces, pričom oba stupne prebiehajú v jednom čistiacom module SmartPak RO DI (využíva technológiu „All in one“):

  • stupeň modulu SmartPak RO DI – Predčistenie vstupnej vody pred reverzno-osmotickou membránou (ochrana RO membrány) a reverzno-osmotická membrána na odstránenie iónov (>94%), organických látok, častíc a koloidov (>99%) – produkcia 2.4L/hod
  • stupeň modulu SmartPak RO DI – zmiešaný iontomenič pre odstránenie zvyškových iónov a Organex pre odstránenie stopových množstiev anorganických a organických kontaminantov

Pre aplikácie vyžadujúce nižší obsah organických látok (TOC) je k dispozícii model so zabudovanou UV lampou RiOs-DI 3 UV, pre produkciu vody s nižšímí obsahmi TOC a baktérií.

Použitie: príprava médií pre mikrobiológiu, príprava pufrov, použitie pri analytických stanoveniach – potenciometria, titračné analýzy, extrakčné metódy, výroba chemických a biochemických činidiel, zdroj vody pre systémy na prípravu ultračistej vody (napr. Simplicity).

Rezistivita pri 25 °C

>10 MΩ.cm

Vodivosť pri 25 °C

0,1 uS/cm

TOC RiOs-DI 3

≤ 50 ppb

TOC RiOs-DI 3 UV

≤ 30 ppb

Záchyt organických látok s MW > 200 Dalton

> 99 %

Výkon

3 l/min

Kvalita vstupnej vody

Vodovodná voda

Rozmery

500 x 290 x 330 mm

Hmotnosť (RiOs-DI 3 / RiOs-DI 3 UV)

16,7 / 17,3 kg

Zásobník na predupravenú vodu

6 l

Príbuzné produkty…