Synapt G2-Si spektrometer

Model: Synapt G2-Si MS
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Informácia, informatika a impakt – to sú tri základné charakteristiky Synapt MS/MS, ktorý umožňuje charakterizáciu komplexných zmesí a molekúl s bezkompromisným kvalitatívnym a kvantitatívnym prevedením QuanTof technológie. V kombinácii s UPLC ponúka špičkové UPLC/MS/MS dáta závislé ako aj dáta nezávisle módy meraní s možnosťou CID a ETD fragmentácií ako aj možnosť upgradu do trojrozmerného sveta MS analýz.