Analytické prístroje - chromatografia
Acquity QDA hmotnostný detektor
16. 2. 2016
Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
Xevo G2-XS TOF hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Katalóg

SQD 2 hmotnostný spektrometer

SQD 2 detektor od spoločnosti Waters je hmotnostný spektrometer s jednoduchým kvadrupólom, vhodný pre rôzne chromatografické platformy a s možnosťou rôznych ionizačných techník. Medzi výhody daného hmotnostého spektrometra možno zaradiť široký rozsah m/z až do 3000 m/z, univerzálnu architektúru  iónového zdroja a možnosť použitia IntelliStart™. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…