SQD 2 hmotnostný spektrometer

Popis produktu

SQD 2 detektor od spoločnosti Waters je hmotnostný spektrometer s jednoduchým kvadrupólom, vhodný pre rôzne chromatografické platformy a s možnosťou rôznych ionizačných techník. Medzi výhody daného hmotnostého spektrometra možno zaradiť široký rozsah m/z až do 3000 m/z, univerzálnu architektúru  iónového zdroja a možnosť použitia IntelliStart™. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.