Spectrum Compact CE System

Kategória Značka
Model: Spectrum Compact CE System
Katalógové číslo: CE1304
Výrobca: Promega
Promega laboratórna technika

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Spectrum Compact CE System je kompaktná kapilárna elektorforéza pre Sangerove sekvenovanie a fragmentačné analýzy, ktorá je navrhnutá na použitie s bežne používanými fluorescenčne značenými dideoxynukleotidtrifosfátmi (BigDye a ProDye) a so 4-, 5- a 6-farebnými STR kitmi od Promega ale aj iných výrobcov.

Prístroj disponuje integrovaným počítačom s dotykovou obrazovkou a jednoduchým ovládaním.

Možnosť monitorovať priebeh aktuálneho behu, stav spotrebného materiálu aj výsledky hotových meraní. Samozrejmosťou je export výsledkov vo formáte .fsa alebo .ab1 kompatibilnými s bežne používanými analytickými softvérmi. Pre jednoduchú obsluhu prístroja sú k dispozícii jednoducho vymeniteľné naplnené cartridge s puframi a polymérmi. Spotrebný materiál je možné meniť jednotlivo (polyméry, pufre, kapiláry), nie je nutné meniť celú cartridge ako u podobných prístrojov.  Stav všetkého spotrebného materiálu je možné sledovať pomocou 2D čiarových kódov.

Základné parametre prístroja:

  • 4 separačné kapiláry dĺžky 36 cm;
  • 6 farebných kanálov;
  • Kapacita vzoriek 4 osem-jamkové stripy;
  • 2 separačné polyméry: Polymer7 pre sekvenovanie a polymer4 pre fragmentačnú analýzu;
  • Dátový výstup vo formátoch .fsa a .abl;
  • Jednoduchá obsluha prístroja – dotyková obrazovka;
  • Ľahko vymeniteľný spotrebný materiál (možné meniť jednotlivo).