Rinntech LINTAB

Kategória Značka
Model: LINTAB      
Katalógové číslo:
Výrobca: Rinntech
Laboratórna technika Rinntech

Popis produktu

LINTAB™ je systém určený pre vysoko presné a spoľahlivé meranie letokruhov stromov. Je ľahko ovládateľný, ergonomický, robustný a odolný protio poveternostným vplyvom. 

APLIKÁCIE
• Dendrochronolólia – určovanie veku stromov;
• Analýzy stoniek;
• Ecologické a geomorfologické analýzy;
• Analýzy vitality a poškodenia stromov pri cestách.

Viac informácii nájdete v letáku Rinntech ARBOTOM, LINTAB…, alebo kontaktujte Mgr. Mareka Repovského.