Rinntech ARBOTOM

Kategória Značka
Model: ARBOTOM 
Katalógové číslo:
Výrobca: Rinntech
Laboratórna technika Rinntech

Popis produktu

ARBOTOM® je nový impulzný tomograf, ktorý umožňuje reálny dvojrozmerný alebo trojrozmerný pohľad na vnútorný stav kmeňov a koreňov stromov alebo guľatiny. Pomocou zvukových impulzov odhalí skryté kazy, neviditeľné dutiny, praskliny či hnilobu a zobrazí ich veľkosť a rozsah.

APLIKÁCIE

• Zisťovanie bezpečnosti stromov v mestách, parkoch, riečnych hrádzach;
• Meranie kvality dreva kmeňov, koreňov a guľatiny.

Viac informácii nájdete v letáku Rinntech ARBOTOM, alebo kontaktujte Mgr. Mareka Repovského.