RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay

Popis produktu

RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay – nelytická, homogénna, bioluminiscenčná metóda využívajúca pre stanovenie životaschopných buniek v kultúre v reálnom čase  meranie redukčného potenciálu buniek a tým aj metabolizmus (MT). Živé bunky sú schopné redukovať pre-substrát na substrát pre luciferázu NanoLuc®. Substrát difunduje z bunky do okolitého kultivačného média, kde dochádza k vzniku luminiscenčného signálu. Signál koreluje s počtom životaschopných buniek.

Názov esejeObjem Kat. číslo
RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay100 reakciíG9711
RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay10 × 100 reakciíG9712
RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay1 000 reakciíG9713