Produkty na separáciu proteínov

Model: Separácia proteínov
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Vývoj a úspešná komercionalizácia biofarmaceutických produktov a diagnostických reagencií na báze proteínov závisí na podmienke adekvátnej charakterizácie týchto biomolekúl.

Waters ponúka chromatografické kolóny a metodické postupy, ktoré sú vhodné pre separácie proteínov. Pre potreby analýzy proteínov zaradil Waters do svojej ponuky kolóny na obrátených fázach, ionexové kolóny, HIC kolóny – kolóny s možnosťou hydrofóbnych interakcií ako aj kolóny umožňujúce delenie na základe veľkosti biomolekúl. Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.