Spotrebný materiál - chromatografia
Produkty na separáciu proteínov
17. 2. 2016
Spotrebný materiál - chromatografia
Produkty na separáciu oligonukleotidov
17. 2. 2016
Katalóg

Produkty na separáciu peptidov

Model: Separácia peptidov
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Waters prináša aplikačné riešenie na analýzu peptidov alebo peptidového mapovania, za účelom lepšej analýzy komplexných proteinov po digescii, výnimočného rozlíšenia glykopeptidov a to za predpokladu postačujúceho rozlíšenia delených peptidov a bezkonkurenčnej citlivosti v rýchlych analýzach. Waters aplikačné riešenia na analýzu peptidov v sebe zahŕňajú dodávku potrebnej chémie, zariadení, štandardov, softvéru, metodického postupu, dokumentácie aplikačnej podpory ako aj vzdialeného prístupu v prípade potreby servisu. Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Možno by sa Vám páčilo…