Produkty na separáciu peptidov

Model: Separácia peptidov
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Waters prináša aplikačné riešenie na analýzu peptidov alebo peptidového mapovania, za účelom lepšej analýzy komplexných proteinov po digescii, výnimočného rozlíšenia glykopeptidov a to za predpokladu postačujúceho rozlíšenia delených peptidov a bezkonkurenčnej citlivosti v rýchlych analýzach. Waters aplikačné riešenia na analýzu peptidov v sebe zahŕňajú dodávku potrebnej chémie, zariadení, štandardov, softvéru, metodického postupu, dokumentácie aplikačnej podpory ako aj vzdialeného prístupu v prípade potreby servisu. Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.