Spotrebný materiál - kolony, chromatografia
Produkty na separáciu peptidov
17. 2. 2016
Spotrebný materiál - chromatografia
Kit na analýzu aminokyselín
17. 2. 2016
Katalóg

Produkty na separáciu oligonukleotidov

Model: Separácia oligonukleotidov
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Chromatografické kolóny na analýzu oligonukleotidov musia byť po technologickej stránke dostatočne kvalitné, aby bola zabezpečená dostatočná separačná účinnosť použitých kolón ako aj ich výnimočná životnosť.

Waters zabezpečuje v rámci kontroly svojho výrobného procesu QC kontroly na ponúkané produkty, aby bola zabezpečená konzistentnosť vyrobených produktov od šarže ku šarži ako aj od kolóny ku kolóne. Chromatografickú analýzu oligonukleotidov a DNA/RNA segmentov s menej ako 12 000 bp je možno spoľahlivo realizovať na systéme na obrátených fázach alebo na ionexoch pomocou gradientových techník. Viac informácii nájdete na  oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…