Preparatívny 150 LC systém

Model: Preparatívny 150 LS systém
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Preparatívny 150 LC systém je dizajnovaný pre vedecké aplikácie, kde sa vyžaduje robustný systém s intuitívnym softvérom pre purifikácie alebo pre rýchlu adaptáciu preparatívnych LC techník do všeobecných laboratórií. Preparatívny 150 LC Systém bol navrhnutý tak, aby vyhovel požiadavkám purifikácie, preparatívneho delenia od niekoľkých vzoriek denne až po automatizovaný režim preparatíneho delenia bez intervencie užívateľa pre komplexné zmesi látok, kde sa vyžaduje rýchla a účinná purifikácia, za predpokladu vysokej a spoľahlivej purifikačnej výťažnosti. Viac informácií na oficiálny stránkach Waters.