pH meter HI5221

Model: pH/mV/teplota meter HI5221
Katalógové číslo: HI5221-02
Výrobca: Hanna Instruments
Laboratórna technika Hanna Instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Hanna Instruments multimeter (pH/mV/teplota) do laboratória s farebným displejom. Súčasné zobrazovanie meraných parametrov. Grafické znázornenie nameraných parametrov. Záznam dát na tlač alebo intervalové logovanie, prenos cez USB.

Rozsah dodávky: prístroj, sieťový adaptér, držiak elektród HI76404N, pH elektróda HI1131B s náhradným elektrolytom, teplotná sonda HI7662-T, sada pufrov pre jednu kalibráciu, návod v češtine.