Analytické prístroje-elektroanalýza, pH metre, Hanna