NADP/NADPH-Glo™ Assay

Popis produktu

NADP/NADPH-Glo™ Assay je bioluminiscenčná homogénna esej určená na detekciu celkového oxidovaného a redukovaného NADP+/NADPH a stanovenie ich pomeru v biologických vzorkách alebo definovaných enzymatických reakciách.

  • Aplikácie: Monitorovanie zmien hladiny celkového NAPD+ a NADPH v bunkách; Stanovenie pomeru NADP/NADPH; Monitorovanie vplyvu malých molekúl na hladinu NADP+ a NADPH v enzymatických reakciách.
  • Vysoká citlivosť eseje umožňuje stanoviť celkový NADP+ a NADPH priamo na platničkách aj pri malom počte buniek a bez prípravy vzorky.
  • Jednoduchý protokol: Celkový NADP+ a NADPH sa meria priamo na platničkách pridaním len jednej reagencie.
  • Automatizácia: Esej je škálovateľná a reakcie sa môžu vykonávať aj v nízkych objemoch na 96-, 384- a 1536-jamkových platničkách.
  • Spoľahlivosť a reprodukovateľnosť: NADP/NADPH-Glo™ Assay dosahuje zvyčajne Z´ faktor>0,7.
  • Výhody luminiscenčného signálu: Pri luminiscenčných esejách sa nevyskytuje fluorescenčná interferencie medzi reagenciami a testovanými zložkami, ktorú možno niekedy pozorovať pri fluorescenčných esejách.
Názov esejeVeľkosť baleniaKat. číslo
NADP/NADPH-Glo™ Assay10 mlG9081
NADP/NADPH-Glo™ Assay50 mlG9082