NAD(P)H-Glo™ Detection System

Popis produktu

In vitro NAD(P)H-Glo™ detekčný systém je bioluminiscenčná homogénna esej určená na kvantitatívne monitorovanie koncentrácie NADH and NADPH. Oxidované formy NAD+ a NADP+ nie sú detegované a neinterferujú s výsledkami.

  • Aplikácie: Monitorovanie aktivity enzýmov, ktoré produkujú alebo spotrebovávajú NAD(P)H. Skríning inhibítorov.
  • Široké rozlíšenie: NAD(P)H-Glo™ Detection System dokáže detegovať 0.1μM až 25μM NAD(P)H.
  • Rýchlosť: Výhodou eseje je jej rýchlosť, inkubačná doba je max. 60 minút.
  • Vysoká citlivosť: Minimálny limit detekcie je ≤0.1μM NADH, s maximálnym assay window 250.
  • Automatizácia: Esej je škálovateľná a reakcie sa môžu vykonávať aj v nízkych objemoch na 96-, 384- a 1536-jamkových platničkách.
  • Spoľahlivosť a reprodukovateľnosť: NAD(P)H-Glo™ Detection system dosahuje zvyčajne Z´ faktor>0.7.
  • Stabilný signál: Generovaný signál je stabilný, s polčasom rozpadu vyšším ako dve hodiny, čo umožňuje spracovanie viacerých platničiek naraz.
  • Výhody luminiscenčného signálu: Pri luminiscenčnom odčítavaní signálu sa nevyskytuje fluorescenčná interferencie medzi reagenciami a testovanými zložkami, ktorú možno niekedy pozorovať pri fluorescenčných esejách.
Názov esejeVeľkosť baleniaKat. číslo
NAD(P)H-Glo™ Detection System10 mlG9061
NAD(P)H-Glo™ Detection System50 mlG9062