NAD/NADH-Glo™ Assay

Popis produktu

NAD/NADH-Glo™ Assay je bioluminiscenčná homogénna esej určená na detekciu celkového oxidovaného a redukovaného NAD+/NADH a stanovenie ich pomeru v biologických vzorkách alebo definovaných enzymatických reakciách.

  • Aplikácie: Monitorovanie zmien hladiny celkového NAD+ a NADH v bunkách; Stanovenie pomeru NAD/NADH; Monitorovanie vplyvu malých molekúl na hladinu NAD+ a NADH v enzymatických reakciách alebo priamo v bunkách.
  • Vysoká citlivosť eseje umožňuje stanoviť celkový NAD+ a NADH priamo na platničkách aj pri malom počte buniek a bez prípravy vzorky.
  • Jednoduchý protokol: Celkový NAD+ a NADH sa meria priamo na 96- alebo 384- jamkových platničkách pridaním len jednej reagencie.
  • Automatizácia: Esej je škálovateľná a reakcie sa môžu vykonávať aj v nízkych objemoch na 96-, 384- a 1536-jamkových platničkách.
  • Spoľahlivosť a reprodukovateľnosť: NAD/NADH-Glo™ Assay dosahuje zvyčajne Z´ faktor>0.7.
  • Výhody luminiscenčného signálu: Pri luminiscenčných esejách sa nevyskytuje fluorescenčná interferencie medzi reagenciami a testovanými zložkami, ktorú možno niekedy pozorovať pri fluorescenčných esejách.
Názov esejeVeľkosť baleniaKat. číslo
NAD/NADH-Glo™ Assay10 mlG9071
NAD/NADH-Glo™ Assay50 mlG9072