MultiTox-Glo Multiplex Cytotoxicity Assay

Popis produktu

MultiTox-Glo Multiplex Cytotoxicity Assay je fluorescenčná a luminiscenčná esej určená na stanovenie relatívneho počtu živých a mŕtvych buniek v bunkovej kultúre. Esej funguje na princípe postupného merania aktivity dvoch rôznych proteáz, z ktorých jedna určuje viabilitu a druhá toxicitu. Pomer počtu viabilných buniek k počtu mŕtvych buniek je nezávislý na počte buniek a môže sa využiť na normalizáciu dát. Nezávislé meranie viability a cytotoxicty môže slúžiť aj ako vzájomná interná kontrola.

Názov esejeObjemKat. číslo
MultiTox-Glo Multiplex Cytotoxicity Assay10 mlG9270
MultiTox-Glo Multiplex Cytotoxicity Assay5 x 10 mlG9271
MultiTox-Glo Multiplex Cytotoxicity Assay2 x 50 mlG9272