MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay

Popis produktu

MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay je fluorescenčná esej určená na simultánne stanovenie relatívneho počtu živých a mŕtvych buniek v bunkovej kultúre. Esej funguje na princípe simultánneho merania aktivity dvoch rôznych proteáz, z ktorých jedna určuje viabilitu a druhá toxicitu. Pomer počtu viabilných buniek k počtu mŕtvych buniek je nezávislý na počte buniek a môže sa využiť na normalizáciu dát. Nezávislé meranie viability a cytotoxicty môže slúžiť aj ako vzájomná interná kontrola.

Názov esejeObjemKat. číslo
MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay10 mlG9200
MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay5 x 10 mlG9201
MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay2 x 50 mlG9202