Analytické prístroje -elektroanalýza, multimeter, Hanna