Striekačkové filtre Millipore

Model: Striekačkové filtre
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Striekačkové filtre Millipore sú určené na spoľahlivé odstránenie častíc a mikroorganizmov z kvapalín, vzduchu a plynov. Typickými aplikáciami je rýchla a účinná filtrácia vzoriek pre chromatografické analýzy (HPLC, IC), sterilná filtrácia biologických roztokov ako aj filtrácia iných typov vzoriek s objemom od 1ml do 200 ml. Vstupné napojenie je Female Luer-Lok a výstupné napojenie Male Luer slip. Maximálna pracovná teplota je 45°C. Striekačkové filtre Millipore sú dostupné s viacerými typmi hydrofilných alebo hydrofóbnych membrán (MCE – zmes esterov celulózy, NY – nylón, PES – polyétersulfón, PVDF – polyvinylidénfluorid, PTFE – polytetrafluóretylén, GF – sklovláknité filtre) s veľkosťou pórov 0.1µm, 0.22 µm, 0.45µm, 0.8µm a 5µm. V závislosti od objemu filtrovanej kvapaliny máte možnosť výberu filtra s priemerom 4mm, 13mm, 25mm a 33mm.