Patrol UPLC Process Analysis Systém
24. 2. 2016
Spotrebný materiál - filtrácia, striekačkové filtre
Striekačkové filtre Frisenette
8. 3. 2016
Katalóg

Striekačkové filtre Millipore

Model: Striekačkové filtre
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Kategórie: , Značka:

Striekačkové filtre Millipore sú určené na spoľahlivé odstránenie častíc a mikroorganizmov z kvapalín, vzduchu a plynov. Typickými aplikáciami je rýchla a účinná filtrácia vzoriek pre chromatografické analýzy (HPLC, IC), sterilná filtrácia biologických roztokov ako aj filtrácia iných typov vzoriek s objemom od 1ml do 200 ml. Vstupné napojenie je Female Luer-Lok a výstupné napojenie Male Luer slip. Maximálna pracovná teplota je 45°C. Striekačkové filtre Millipore sú dostupné s viacerými typmi hydrofilných alebo hydrofóbnych membrán (MCE – zmes esterov celulózy, NY – nylón, PES – polyétersulfón, PVDF – polyvinylidénfluorid, PTFE – polytetrafluóretylén, GF – sklovláknité filtre) s veľkosťou pórov 0.1µm, 0.22 µm, 0.45µm, 0.8µm a 5µm. V závislosti od objemu filtrovanej kvapaliny máte možnosť výberu filtra s priemerom 4mm, 13mm, 25mm a 33mm.

MCE membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo zmesi esterov celulózy (nitrátcelulóza a acetátcelulóza), jedna z najrozšírenejších filtračných membrán, má vynikajúce filtračné vlastnosti.
POUŽITIE: sterilná filtrácia vodných roztokov, analýza vzduchu, purifikácia vodných roztokov, široké využitie v mikrobiológii

CA membrána

CHARAKTERISTIKA: acetát-celulózová membrána má najnižšiu väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných roztokov, roztokov s obsahom alkoholu a roztokov s obsahom proteínov

RC membrána

CHARAKTERISTIKA: chemicky odolná hydrofilná membrána z regenerovanej celulózy
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC

NY membrána

CHARAKTERISTIKA: prirodzene hydrofilná a mechanicky odolná nylónová membrána, vyššia väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných, bežných rozpúšťadiel (HPLC) a chemicky neagresívnych roztokov, filtrácia HPLC vzoriek

PES membrána

CHARAKTERISTIKA: polyétersulfónová membrána je prirodzene hydrofilná a má najväčšiu porozitu, tento typ membrán je asymetrický, póry sú väčšie na strane nasávania, čo umožňuje vysokú priepustnosť, nízka väzbovosť proteínov
POUŽITIE: ideálna pre filtráciu vodných roztokov a pufrov, sterilná filtrácia médií pre tkanivové kultúry, pre iónovú chromatografiu a široké spektrum ďalších aplikácií

PVDF-M membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polyvinylidénfluorid membrána, nízka väzbovosť proteínov, široká chemická odolnosť
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC, filtrácia roztokov s obsahom proteínov, bežné filtrácie rozpúšťadiel

PVDF membrána

CHARAKTERISTIKA: polyvinylidénfluorid membrána je mierne hydrofóbna a chemicky odolná voči kyselinám a pre široké spektrum rozpúšťadiel
POUŽITIE: filtrácia HPLC vzoriek

Hydrofóbna PTFE membrána

CHARAKTERISTIKA: polytetrafluoroetylén membrána je prirodzene hydrofóbna, má vysokú chemickú odolnosť voči širokému spektru rozpúšťadiel a voči silným kyselinám a zásadám
POUŽITIE: nevodné roztoky, silné kyseliny a zásady, plyny

Hydrofilná PTFE membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polytetrafluoroetylén membrána s vysokou chemickou odolnosťou podobne ako hydrofóbna PTFE membrána (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady)
POUŽITIE: veľmi univerzálne, vodné a organické roztoky

PC membrána

CHARAKTERISTIKA: transparentné veľmi tenké membránové filtre s hladkým povrchom z polykarbonátu
POUŽITIE: SEM analýzy (Scanning electron microscopy), AOX analýzy (Adsorbable Organic Halogens), monitoring vzduchu, gravimetrické analýzy, monitoring azbestu

GF membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo sklenených mikrovlákien
POUŽITIE: finálna filtrácia vzoriek s väčším počtom častíc alebo ako predfilter

PP membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polypropylénová membrána s vysokou chemickou odolnosťou voči rozpúšťadlám a nízkou väzbovosťou proteínov
POUŽITIE: ideálna pre prípravu vzoriek na iónovú chromatografiu

Príbuzné produkty…