Izolačná stanica Maxwell® RSC Instrument

Popis produktu

Izolačná stanica Maxwell® RSC (Rapid Sample Concentrator) Instrument:

  • poskytuje praktickú, automatizovanú purifikáciu vysokokvalitnej DNA a RNA z rôznych typov vzoriek pre široké použitie v ďalších aplikáciách;
  • jednoducho ovládateľný dotykový displej a integrovaný QuantusTM Fluorometer umožňujú získanie a ukladanie purifikačných a kvantifikačných údajov v jednom formáte;
  • voliteľný počet vzoriek (1-16) je spracovaný v priebehu 25-60 minút v závislosti od typu vzorky.