Izolačná stanica Maxwell® RSC 48 Instrument

Popis produktu

Izolačná stanica Maxwell® 48 RSC Research Instrument

 • Automatická izolácia nukleových kyselín z tkanív, krvi, buniek, bukálnych sterov, slín, parafínových rezov (FFPE) atď.
 • Minimálny počet krokov a minimum manuálnych činností;
 • Automatické spracovanie 1-48 vzoriek v jednom behu;
 • Vyhrievaný elučný panel pre zvýšenie výťažnosti izolácií;
 • Flexibilný a individuálne nastaviteľný elučný objem;
 • Nízky elučný objem (LEV) umožňuje maximálnu koncentráciu NK;
 • Separácia na princípe lýzy vzorky a väzby NK na paramagnetické partikule (bez prenosu tekutých zložiek);
 • Izolačné protokoly na všetky dostupné kity;
 • Reagencie v dopredu naplnených reagenčných kazetách;
 • Integrovaný Vision systémom na detekciu a prevenciu chýb pri príprave behov;
 • Integrovaná čítačka čiarových kódov;
 • Aktualizácie softwaru v cene;
 • LIMS kompatibilný.

Dostupné izolačné kity:

 • AS1890 Maxwell® RSC Pathogen Total Nucleic Acid Kit
 • AS1370 Maxwell® RSC Cell DNA
 • AS1380 Maxwell® RSC simplyRNA Blood
 • AS1390 Maxwell® RSC simplyRNA Cells
 • AS1400 Maxwell® RSC Blood DNA
 • AS1440 Maxwell® RSC RNA FFPE Kit
 • AS1450 Maxwell® RSC DNA FFPE Kit
 • AS1460 Maxwell® RSC miRNA Tissue Kit
 • AS1470 Maxwell® 16 miRNA Tissue Kit
 • AS1480 Maxwell® RSC ccfDNA Plasma Kit
 • AS1490 Maxwell® RSC Plant DNA Kit
 • AS1500 Maxwell® RSC Plant RNA Kit
 • AS1520 Maxwell® RSC Whole Blood DNA Kit
 • AS1540 Maxwell® RSC Buffy Coat DNA Kit
 • AS1550 Maxwell® FSC DNA IQ™ Casework Kit
 • AS1600 Maxwell® RSC PureFood GMO and Authentication Kit
 • AS1610 Maxwell® RSC Tissue DNA Kit
 • AS1620 Maxwell® RSC Cultured Cells DNA Kit
 • AS1630 Maxwell® RSC Stabilized Saliva DNA Kit
 • AS1640 Maxwell® RSC Buccal Swab DNA Kit
 • AS1660 Maxwell® RSC Purefood Pathogen Kit
 • AS1680 Maxwell® RSC miRNA Plasma and Serum Kit
 • AS1720 Maxwell® RSC FFPE Plus DNA Kit