CHIPRON LCD-Array KITY

Popis produktu

Chipron LCD-Array kity sú určené na identifikáciu nasedujúcich organizmov:

  • Baktérie;
  • Vírusy;
  • Huby;
  • Prvoky;
  • Živočíšne druhy (potraviny);
  • Ľudské bodové mutácie.

Podrobnejšie informácie o LCD-array kitoch nájdete v nasledujúcich informačných materiáloch alebo vám ich rád poskytne MVDr. Roman Lohaj, PhD.:

Chipron LCD-array kity (2,4 MB)
Chipron Fungi (1 MB)
Chipron Meat (1 MB)