Laboratórny pH/mV/T meter Hanna Instrument

Model: pH/mV/T meter
Katalógové číslo: HI5221
Výrobca: Hanna Instruments
Laboratórna technika Hanna Instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Laboratórny pH/mV/T meter multimeter HI5221 s farebným displejom. Súčasné zobrazovanie meraných parametrov. Grafické znázornenie nameraných parametrov. Záznam dát na tlač alebo intervalové logovanie, prenos cez USB.

Rozsah dodávky:

  • prístroj,
  • sieťový adaptér,
  • držiak elektród HI76404N,
  • pH elektróda HI1131B s náhradným elektrolytom,
  • teplotná sonda HI7662-T,
  • sada pufrov pre jednu kalibráciu.