Spotrebný materiál - chromatografia
Produkty na separáciu oligonukleotidov
17. 2. 2016
Kolony
Hichrom kolóny
18. 2. 2016
Katalóg

Kit na analýzu aminokyselín

Model: Amino Acid analysis solution
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Správna identifikácia a kvantifikácia aminokyselín v biologickom výskume a v komerčných potravinárskych, nápojových a bioterapeutických laboratóriách je nevyhnutnosťou. Použitie UV detekčných techník v prípade analytov, ktoré nemajú aktívny UV chromofor je možné len vďaka derivatizácii. Waters ponúka tri spoľahlivé prístupy pre správnu analýzu aminokyselín. Vo všetkých troch prípadoch ide o kombináciu predkolónovej derivatizácie s analýzou na obrátených fázach a s on-line UV alebo FLR detekciou. Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…